Je bent welkom op Stad College! Heb jij een advies voor havo, vmbo-gemengde leerweg (gl), vmbo-kaderberoepsgerichte leerweg (kb) of vmbo-basisberoepsgerichte leerweg (bb)? Dan mag je je aanmelden op onze school. Lees hier hoe.

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024 leerjaar 1

Wat leuk dat u en uw kind enthousiast zijn over Stad College. En dat hij of zij volgend jaar graag bij ons op school wil komen. Daarvoor moet u uw kind natuurlijk aanmelden.

Het aanmelden van leerlingen voor het voortgezet onderwijs in Almere is sinds dit schooljaar veranderd. Het gaat nu digitaal, via de website Digidoor.

(Doordat Almere groeit, groeit ook het aantal brugklasleerlingen. Soms melden te veel leerlingen zich aan voor een school, waardoor de school al die leerlingen niet kan plaatsen. Deze leerlingen moeten dan op het laatste moment een andere school kiezen. En dat willen we natuurlijk graag voorkomen.)

Top 3

We vragen u een top 3 van jullie favoriete VO-scholen te maken. Uiterlijk 1 maart 2023 geven jullie deze top 3 door via een aanmeldformulier op de website www.digidoor.nl. Dit formulier is vanaf 1 januari beschikbaar.

Meer informatie over aanmelden

Voor meer informatie over het aanmelden van uw zoon of dochter verwijzen wij u naar de site KiesjeschoolinAlmere.nl. Daar vindt u ook een korte animatiefilm en antwoorden op veelgestelde vragen.

Komt u van buiten Almere?

Woont u echter buiten de gemeente Almere dan geldt een andere procedure om uw kind aan te melden. Stuur een mailtje naar onze leerlingenadministratie om een aanmeldformulier aan te vragen.

Drie richtingen

Wij bieden voor vakhavo en vakvmbo (GL, KB, BB) drie richtingen: 1. Technologie & Vakmanschap (PIE of BWI), 2. Media Vormgeving & ICT en 3. Zorg & Welzijn. Weet je al wat je wilt? Je hoeft nu jouw route nog niet te kiezen hoor, dat doe je aan het einde van het eerste leerjaar.

Overzicht aantal beschikbare plaatsen

Havo: 20 plaatsen
Vmbo GL/mavo: 50 plaatsen
Vmbo KB: 60 plaatsen
Vmbo BB: 30 plaatsen

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024 leerjaar 2 of 3

Wilt u uw kind aanmelden voor leerjaar 2 of 3? Welkom! Ouders/verzorgers kunnen dat doen met onderstaand digitaal formulier. Klik op het plaatje. Of vul handmatig de pdf in. Doe het wel voor 1  mei, neem anders contact op met de school via stadcollege@hetbaken.nl of bel ons (overdag) op 036 530 7207.

U kunt het aanmeldformulier ook als pdf downloaden, klik dan hier: leerjaar 2, leerjaar 3.