9.1 Kamp eerste klas

Een middelbare school is best even wennen. Om klasgenoten en de docenten beter te leren kennen, organiseren we bij de start van het nieuwe schooljaar een kamp voor de eerste klas.

9.2 Buitenlandreis 2e en 3e leerjaar

In verband me de Coronacrisis gaan dit schooljaar de groepsreizen niet door.

9.3 Activiteitendagen en (Dag-)excursies

Elk schooljaar houden we een aantal activiteiten. Er zijn dan geen lessen volgens het normale lesrooster, maar een rooster voor de activiteiten. Dat kan een excursie zijn, maar bijvoorbeeld ook een sportdag of dansproject. De activiteiten vinden in alle leerjaren plaats. De tijdsduur kan variëren van een dubbel uur tot een hele dag. De activiteiten worden in de lessen voorbereid en maken deel uit van het schoolprogramma. In leerjaar 4 zijn sommige activiteiten onderdeel van het schoolexamen. Uiteraard zullen we leerlingen en ouders zo vroeg mogelijk informeren over zo’n activiteit, zeker als het gaat om een excursie die heel vroeg begint en laat eindigt. Dit lukt niet altijd, omdat het aanbod soms pas laat bekend is bijvoorbeeld bij theaterbezoek. Sommige excursies vinden buiten de activiteitendagen plaats.

De kosten voor de activiteiten zijn niet in de ouderbijdrage opgenomen, omdat de programma’s steeds verschillen.

9.4 Burgerschapsvorming

Stad College wil haar leerlingen begeleiden in hun vorming tot verantwoordelijke en kritische Wereldburgers. Dit komt ook tot uiting in onze drie pijlers. Vanuit die gedachte streven wij ernaar onze leerlingen toe te rusten voor een vervolgopleiding of het beroepsleven, voor persoonlijk welbevinden en voor deelname aan het maatschappelijk leven. Burgerschapsvorming komt terug in de lessen, maar krijgt ook aandacht tijdens een groot aantal activiteiten.

9.5 Sport-actieve school

Naschoolse activiteiten
In het kader van het project Stad in Beweging worden op onze school extra sportactiviteiten georganiseerd waar de leerling zich voor kan inschrijven. Informatie hierover is te vinden op de informatieborden, via de gymdocenten of via de mentor.

Toernooien 
Op Stad College kunnen leerlingen aan verschillende toernooien meedoen. Er wordt getraind met het team, speelt onderlinge wedstrijden en wedstrijden tegen teams van andere scholen.
Ook is het mogelijk dat het winnende team meedoet aan de toernooien in de regio.

Sportoriëntatie
Sportoriëntatie is een wettelijk verplicht onderdeel binnen de lessen Lichamelijke Opvoeding (LO) in de bovenbouw. Leerlingen maken hierbij kennis met de sportmogelijkheden in de omgeving.

Voor sportoriëntatie gaat de leerling naar sportaanbieders in de buurt en er komen gediplomeerde trainers naar school voor een drie weken durend introductieprogramma. Er is een ruime keuze uit tal van activiteiten. De leerling volgt in de bovenbouw in totaal drie blokken sportoriëntatie.

Aan het einde van leerjaar 3 is er o.a. het blok Watersport, waarin kennis wordt gemaakt met verschillende watersporten zoals kanoën, wakeboarden of waterskiën.

In leerjaar 4 is er zowel een keuze als conditieblok.

Wij vragen als vrijwillige bijdrage voor de extra kosten die hiervoor worden gemaakt vanaf klas 3 € 5,= per leerjaar. De resterende kosten worden gedragen door de Gemeente Almere.

 

Ga naar onderwerp